Táto stránka v anglickom jazyku
Ponúkame Vám

Vrtné práce - Vrtné a vzorkovacie súpravy


SONDOVACIE ZARIADENIA

SONDOVACIE ZARIADENIE VIVAX VCAMDIGITAL

 Kamerový systém VIVAX vCamDigital je zariadenie, ktoré umožňuje realizovať kamerové prehliadky vystrojených a nevystrojených vrtov a potrubí do hĺbky / vzdialenosti 30 m.

Systém je vybavený farebnou kamerovou hlavou o priemere 33 mm s automatickým horizontálnym obrazom, 30 metrovým tlačným perom s navíjacou cievkou, ovládacím kufrom "Digital" s MP4-rekordérom a prehrávačom
(60 GB harddisk).

Aktuálny obraz kamery sa počas prehliadky sleduje na 20 cm TFT LCD displeji.

Text do obrazu sa zadáva vodotesnou klávesnicou. Kamera je konštruovaná na tlak 0,6 MPa (6 bar.).

Súčasťou digitálneho záznamu inšpekcie vrtu je záznam s meraním dĺžky vrtu a informácie o vrte, ktoré sa zadávajú titulkovačom.


Ďalšie informácie www.vivax.biz/new/product/vcamdigital.htm


PENETROVACIE SÚPRAVY

DYNAMICKÁ PENETRAČNÁ SÚPRAVA NORDMEYER GEOTOOL LMSR-VK

Je zariadenie, ktoré umožňuje realizovať dynamické penetračné skúšky (DPS). Účelom DPS je určenie odporu zemín, poloskalných alebo mäkkých hornín, dynamickým zaťažením normovaného hrotu pádom závažia určitej hmotnosti z presne zadanej výšky. Prednostné použitie je v nesúdržných zeminách, kde je možné na základe korelačných vzťahov určiť mechanické vlastnosti týchto zemín, keďže klasickými metódami (napr. vrtné práce) nie je možné z týchto zemín odobrať neporušené vzorky. DPS umožňujú rýchle a nedeštruktívne posúdiť podložie stavby, zistiť rozhrania a hrúbky jednotlivých vrstiev, určiť niektoré pevnostné a deformačné charakteristiky, zistiť hĺbku únosného podložia, kaverny, overiť a kontrolovať kvalitu základovej škáry, násypov pri pozemných a dopravných stavbách, kontrolovať kvalitu a zhutnenie zemných konštrukcií a pod.

ĽAHKÁ LAFETOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA LUMESA SIG MOUNTY 2000 / 92H                              

Technické parametre penetračnej súpravy NORDMEYER GEOTOOL LMSR-VK
základná hmotnosť súpravy ca. 125 kg
výška 2 340 mm
šírka 780 mm
dĺžka 785 mm
maximálna dĺžka zarážaných tyčí 1 200 mm
základná hmotnosť závažia - baranidla 10 kg + 20 kg + 20 kg, max. 50 kg
výška pádu závažia 500 mm

VRTNÉ A VZORKOVACIE SÚPRAVY

VRTNÁ SÚPRAVA FRASTE MITO-40

Fraste MITO-40 je hydraulicky ovládaný vrtný stroj s výplachovým čerpadlom na päsovom podvozku. Pohon hydraulického systému zabezpečuje dieselový motor namontovaný na plošine vrtnej súpravy. Súprava s variabilnou kinematikou vrtnej lafety je vhodná pre vŕtanie hydrogeologických vrtov, monitorovacích vrtov a geologickoprieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho vrtného výplachu. Súpravou je ďalej možné vŕtať jadrové vrty (aj wire-line), vrtoy v stavebnej geológii, najmä vrty pre mikropilóty, kotvy a klince a tiež vrty pre primárne okruhy tepelných čerpadiel.

ĽAHKÁ LAFETOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA LUMESA SIG MOUNTY 2000 / 92H


ĽAHKÁ LAFETOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA LUMESA SIG MOUNTY 2000 / 92H

Vrtná súprava LUMESA SIG MOUNTY 2000 / 92H je ľahká lafetová, hydraulicky ovládaná vrtná súprava určená na vŕtanie v ťažko dostupnom teréne v stiesnených priestoroch a na vŕtanie vrtov horolezeckou technikou. Je to súprava so stavebnicovou konštrukciou namontovanou na vlastnom ráme, alebo na hydraulicky ovládaných ramenách rôznych stavebných strojov. Je určená na vŕtanie vrtov s priemerom 75 – 150 mm, rôznymi vrtnými technológiami hlavne v odvetví stavebnej geológie.

ĽAHKÁ LAFETOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA LUMESA SIG MOUNTY 2000 / 92H ĽAHKÁ LAFETOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA LUMESA SIG MOUNTY 2000 / 92H
Technické parametre vrtnej súpravy Lumesa
Max. krútiaci moment 5000 Nm-1
Hydraulická charakteristika 200 Bar, 100 lit. / min.
Výkon pohonnej jednotky – naftový spaľovací motor 36 kW / 3000 ot. min.-1

POJAZDNÁ VRTNÁ SÚPRAVA MOBILE DRILL B57

Jedná sa o vrtnú súpravu namontovanú na 2-nápravovom podvozku Ford F800. Súprava je vybavená sklápacou vrtnou vežou s unášacou tyčou, rotačným stolom, vlastnou pohonnou jednotkou - vznetovým motorom, ovládacím panelom, čerpadlom a dvomi vrátkami. Je určená pre vŕtanie inžinierskogeologických, hydrogeologických a špeciálnych vrtov. Zemevrtné náradie tvorí kolóna dutých špirál (priemer 220 a 156 mm), zarážacia pažnicová kolóna (priemer 58 mm) so vzorkovačom zeminy EnviroCore a rozoberateľnými vzorkovačmi na zeminy a podzemnú vodu. Mobile Drill B57 je vrtná súprava, ktorá sa používa pri prieskume znečistenia horninového prostredia, inžinierskogeologickom prieskume, budovaní monitorovacích vrtov, sanačných prácach a vzorkovaní zemín a vôd do hĺbky cca 30 m v závislosti od priemeru vŕtania (50 - 350 mm).

Pojazdná vzorkovacia súprava - MOBILE DRILL B57 Pojazdná vzorkovacia súprava - MOBILE DRILL B57
Pojazdná vzorkovacia súprava - MOBILE DRILL B57

Technické parametre vrtnej súpravy Mobile Drill B57 na podvozku Ford F800

Výrobca
- Mobile Drilling Company, Inc., Indianopolis, Indiana, USA

Krútiaci moment / otáčky 11 750 Nm / 65 – 800 otáčok za minútu
Hlavná prevodová skriňa olejom mazaná dvojšpirálová pre pomalú a rýchlu rotáciu
Pevná rotačná hlava olejom mazaná, 6-hranný prípoj na vrtné náradie
Bezpečnosť obsluhy bezpečnostné záchranné lano v tesnej blízkosti obsluhy
Ťah / prítlak vrtnej hlavy 8 460 kg / 12 823 kg
Rýchlosť posuvu vrtnej hlavy hore - 25,3 m za min., dole - 17.6 m za min.
Nosnosť / výška vrtnej veže 3 628 kg / 7,9 m
Hmotnosť nadst. bez podvozku 2 268 kg
Hmotnosť veže 283 kg
Hmotnosť plnej nádrže na vodu 1 225 kg
Hmotnosť výplach. čerpadla 272 kg

Podvozok
- Ford F800

Celková hmotnosť vrtnej súpravy 14 640 kg
Výška vrtnej súpravy 360 cm
Dĺžka vrtnej súpravy 748 cm
Šírka vrtnej súpravy 245 cm
Výkon motora 156 kW/2 600 ot. za min.
Typ motora Ford 7,8 l (210 Hp) turbo

POJAZDNÁ DRAPÁKOVÁ VRTNÁ SÚPRAVA PVSD-G

Vrtná súprava PVSD- G je vhodná pre hĺbenie hydrogeologických vrtov v kvartérnych uloženinách, alebo v menej pevných horninách kriedových do hĺbky 20 m s max. o paženého vrtu 820 mm. Pre tento rozmer je vybavená pažiacim zariadením pre paženie a odpaženie. Pomocou vložiek v pažiacom zariadení je možné použiť aj o 720 a 630 mm. Súprava je vybavená náradím a príslušenstvom pre drapákové hĺbenie bez otáčania nástroja buď s pažením alebo bez paženia s hĺbiacim drapákom trojčeľusťovým prípadne dvojčeľusťovým typom HD – 5 a HD-5R. Vrtná súprava je úplne mechanizovaná. Prevádzku riadi vrtmajster od centrálneho ovládacieho panelu pomocou hydraulických, prípadne vzduchových pohonov. Riešenie je výhodné bez väčších nárokov na fyzickú námahu. Pri vhodnej kvalifikačnej kombinácií osádky stačí stav 1 + 3.

Pojazdná drapáková vrtná súprava - PVSD-G Pojazdná drapáková vrtná súprava - PVSD-G
Pojazdná drapáková vrtná súprava - PVSD-G

Hlavné parametre a technické údaje vrtnej súpravy PVSD-G

Celková hmotnosť vrtnej súpravy 14 640 kg
Max hĺbka vrtu 20 m
Priemer vrtu paženého 820 mm
Priemer vrtu nezapaženého 950 mm
Hnací agregát
Motor typ Tatra 924 – A- 54
Výkon max 45 kW
Hydraulický pohon
Sústava typu čerpadiel ACK 16-7 ľavotočivé 1 ks
ACK 16-7 pravotočivé 1 ks
ACK 12-7 ľavotočivé 1 ks
Vrátok
Ťah na lane max 35 kN
Rýchlosť navíjania lana 0,5 m/s
Rýchlosť pri dlátovaní (druhý stupeň) 1,4 m/s
Lano 16/45 m
Odpažovacie zariadenie
Sila zovretia objímky 38 kN
Výška zdvihu – prítlaku 500 mm
Sila prítlaku bez zakotvenia súpravy 45 kN
Sila pri zakotvení 30 kN
Sila ťahu 22 kN
Krútiaci moment max 135 kNm
Veža

Hydraulicky staviteľná s kladkou v korune

Užitočná výška 6 800 mm
Max nosnosť 3,5 t

VRTNÉ SÚPRAVY GEOPROBE

Vzorkovacie a vrtné súpravy Geoprobe sú hydraulicky poháňané zariadenia vyvinuté špeciálne pre oblasť životného prostredia. Použitím originálneho náradia môžeme vo vhodných podmienkach získať neporušenú vzorku vrtného jadra, hĺbkovo presne lokalizovanú vzorku zeminy, podzemnej vody a pôdneho vzduchu, objekt pre dlhodobý odber vzoriek podzemnej vody a pôdneho vzduchu a informácie o vodivosti (mernom odpore) hornín. Dosah vzorkovacích súprav je do cca 20 – 30 m v závislosti od geologického prostredia.


Pojazdná vzorkovacia súprava Geoprobe 5400 - vrtná súprava na 2-nápravovom podvozku Mercedes 711 s uzávierkou zadnej nápravy a klimatizovaným laboratórnym priestorom . Súprava je uložená v nákladnom priestore auta, je vybavená lafetou s hydraulickým kladivom GH40. Hydraulické motory sú poháňané vznetovým motorom Mercedes-Benz.

Geoprobe 5400 je vzorkovacia vrtná súprava určená na vzorkovanie zemín, podzemných vôd a vzduchu do hĺbky cca 25 m. Vrtné náradie tvoria tyče (31,8 mm), vzorkovače na zeminu, vzorkovače na vodu a pôdny vzduch a pomocné náradie.

Pojazdná vzorkovacia súprava - Geoprobe 5400 Pojazdná vzorkovacia súprava - Geoprobe 5400
Pojazdná vzorkovacia súprava - Geoprobe 5400

SAMOHYBNÁ PÁSOVÁ VZORKOVACIA A VRTNÁ SÚPRAVA GEOPROBE 66 DT

Samohybná pásová vzorkovacia a vrtná súprava Geoprobe 66 DT - vrtná súprava na pásovom podvozku. Je ideálnym technickým zariadením pre vrtné práce v priemyselných halách a ťažko dostupnom teréne a na väčšie vzdialenosti sa prepravuje na dvojnápravovom prívesnom vozíku s nájazdovou rampou, ktorý je ťahaný terénnymi automobilmi Nissan alebo Mitsubishi. Súprava je vybavená lafetou a hydraulickým kladivom GH66. Je to vyšší a silnejší typový rad súpravy. Hydraulické motory sú poháňané vznetovým motorom Kubota. Geoprobe 66 DT je vzorkovacia a vrtná súprava určená na vzorkovanie zemín, podzemných vôd a vzduchu do hĺbky cca 30 m. Vrtné náradie tvoria tyče (38,1 mm), vzorkovače na zeminu, vzorkovače na vodu a pôdny vzduch a pomocné náradie. Súprava Geoprobe 66 DT je vybavená na rozdiel od predchádzajúcich modelov aj rotačnou vrtnou hlavou, ktorá umožňuje použiť technológiu jadrového a nárazovotočivého vŕtania za pomoci jadroviek s priemerom 73 – 156 mm a dutých špirál do priemeru 156 mm. Hĺbkový dosah pri použití uvedených vrtných technológií je do 10 – 15 m.

Pásová vzorkovacia a vrtná súprava Geoprobe 66 DT Pásová vzorkovacia a vrtná súprava Geoprobe 66 DT
Pásová vzorkovacia a vrtná súprava Geoprobe 66 DT
Technické parametre typu 66 DT
Hmotnosť 2277 kg
Pracovná výška 3886 mm
Šírka 1219 mm
Výkon motora 40 kW
Prítlak 133kN
Ťah 178 kN

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA SCHRAMM T 660 Rotadrill

SCHRAMM T 660 Rotadrill je hydraulicky ovládaný vrtný stroj namontovaný na podvozku nákladného vozidla s kompresorom, ktorý poskytuje veľké množstvo vysokostlačeného vzduchu. Diesselový motor namontovaný na plošine poskytuje spoľahlivý pohon pre všetky hydraulické a pneumatické systémy. Robustný pohon rotácie vrcholovým motorom a účelná manipulácia s vrtnými rúrami v revolverovom zásobníku znamenajú vysokú produktivitu na pracovisku a viac času venovaného samotnému vŕtaniu. Je vhodný pre vŕtanie v tvrdých horninách a to hydrovrtov, monitorovacích vrtov a geologickoprieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho výplachu.

Vrtná a sondovacia súprava SCHRAMM T 660 Rotadrill Vrtná a sondovacia súprava SCHRAMM T 660 Rotadrill
Vrtná a sondovacia súprava SCHRAMM T 660 Rotadrill
Technické parametre typu SCHRAMM T 660 Rotadrill
Podvozok GMC Brigadier
Pohon Detroit Diesel
Kompresor Sullair tlak 24 Atm, 3 max. množstvo vzduchu 24 m /min.
Otáčky rotačnej hlavy 0 - 130 / min
Prítlak 13,6 t
Max vŕtania o 450 mm
Max dosah 250 m

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA UKB-500S

Pojazdná vrtná súprava UKB-500 S je určená pre vŕtanie zvislých prieskumných vrtov do hĺbky 300 m s konečným priemerom 59 mm technológiou jadrového vŕtania s výplachom alebo vŕtania na sucho so špirálami. Vrtná súprava je namontovaná na podvozku terénneho nákladného automobilu URAL 375 s výbornou priechodnosťou v ťažkom teréne. Je vybavená priehradovou sklopnou vežou a hydraulicky poháňaným vrtným strojom SKB-4.

Vrtná a sondovacia súprava UKB-500 S Vrtná a sondovacia súprava UKB-500 S
Vrtná a sondovacia súprava UKB-500 S
Technické parametre typu UKB-500 S
Počiatočný priemer vrtu 156 mm
Konečný priemer vrtu 59 mm
Nosnosť veže
na háku 5000 kg
v korune veže 10 000 kg
Rozmer vrtnej súpravy v transportnej polohe
dĺžka 8 700 mm
šírka 2 800 mm
výška 3 530 mm
Vrtný stroj SKB 4
Výplachové čerpadlo typ NB-3

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA Massenza M-I-25

Massenza M-I-25 je hydraulicky ovládaný vrtný stroj s vysoko výkonným výplachovým čerpadlom na podvozku nákladného vozidla Iveco. Pohon hydraulického systému zabezpečuje dieselový motor namontovaný na plošine vrtnej súpravy. Súprava je vhodná pre vŕtanie hydrogeologických vrtov, monitorovacých vrtov a geologickoprieskumných vrtov s použitím techník vŕtania ponorným kladivom a technológiou rotary s použitím priameho vrtného výplachu a tiež vrty pre primárne okruhy tepelných čerpadiel. Dosah vrtnej súpravy je 500 m.

VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA Massenza M-I-25 Technické parametre súprav Massenza M-I-25
Podvozok Iveco - pohon všetkých náprav
Pohon súpravy dieselový motor
Výplachové čerpadlo piestové s výkonom 2 m3 / min.
Otáčky rotačnej hlavy 0 - 200 / min
Prítlak 13,6 t
Max vŕtania 450 mm
Max dosah 500 m
VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA Massenza M-I-25 VRTNÁ A SONDOVACIA SÚPRAVA Massenza M-I-25

KONTAKT

Ing. Zoltán JASOVSKÝ riaditeľ divízie ENVITEC
tel.: 048 - 471 24 63 fax: 048 - 471 24 23 mobil: 0902 959 339
 
Divízia ENVIGEO
ENVIGEO, a.s., Kyncelová 2, 974 11 Banská Bystrica, tel.: 048 - 471 24 30, fax: 048 - 471 24 23, e-mail: